Свържете се с нас ☎ +359 52 634345

HOME PAGE

"НБС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД има сертификат за оценки на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

Услугите предостаяни от нашите експерти включват изготвяне оценки за различни цели - кредитиране, покупко-продажба, счетоводни нужди, заверка на финансови отчети, сделки между свързани лица, определяне на наемни или арендни вноски, разработване на инвестиционни проекти, остойностяване на различни имуществени права, определяне на застрахователни стойности и всички други случаи, когато искате да знаете стойността на вашите активи.

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Какво е експертна оценка на недвижим имот?

Оценката на недвижим имот е стойността, определена от лицензиран оценител с правоспособност за изготвяне на оценки на недвижими имоти и базирана на професионални методи на оценяване, което се избират според предназначението и възложителя на конкретната оценка.

"НБС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД предлага следните видове оценки на недвижими имоти, извършвани от лицензиран оценител:

 • Поземлени имоти - НУПИ, ПИ, УПИ
 • Жилищни имоти - апартаменти, къщи, етаж от къща, вили, жилищни сгради/ комплекси и прилежащи към тях - паркинги, гаражи, паркоместа
 • Търговски имоти - самостоятелни магазини или такива, разположени в търговска сграда, обекти от типа МОЛ, заведения, обекти за услуги, търговски сгради/ комплекси
 • Офисни сгради  - самостоятелни офиси, административни/офис сгради
 • Промишлени обекти - предприятия, складове, селскостопански обекти, производствени и инфраструктурни съоръжения
 • Туристически обекти - хотели, мотели, музеи, къщи за гости и други подобни
 • Приходоносни обекти - бензиностанции, газстанции, енергийни обекти (ФвЕЦ, ВЕЦ и др.)
 • Обществени обекти - спортни терени и съоръжения, лечебни и учебни заведения, обекти на обществения транспорт
 • Сгради от смесен вид
 • Държавни/общински обекти

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙАНИ НАСАЖДЕНИЯ

 • Оценките на земеделски земи обхващат всички земи в землището на населени места - ниви, пасища, ливади, овощни градини, лозя и други.
 • Оценките на трайни насаждения включват всички овощни градини, лозя, както и всички градини засяти с многогодишни растения, като отчитат годишното плододаване, качеството на продукцията, оставащият живот на насажденията, съответните съоръжения и подобрения в имота (поливни системи, дренажи, регулаторни системи и др. помощни съоръжения), състоянието на пазара на съответната продукция.

За да обсъдим как нашите услуги за експертни оценки могат да са полезни за вашия проект, се свържете с нас още днес.