Свържете се с нас ☎ +359 52 634345

HOME PAGE

"НБС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД има дългогодишен опит в работа със  ЗУТ, ЗТСУ и относимите към строително-инвестиционната дейност закони и наредби. Ние предоставяме на нашите клиенти правно обслужване от момента на закупуване на имота, през промяна на предназначението му за строителни нужди, правни консултации от предпроектни проучвания до въвеждане на строежите в експлоатация.

Нашите услуги в сферата на правните услуги включват:

  • разясняване на изискванията на законовите и подзаконовите нормативни актове;
  • решаване на казуси и проблеми свързани с прилагането на нормативната уредба и специфичната строителна терминология;
  • разясняване на спецификата на работа, вътрешноорганизационната структура, начина на взаимодействие и връзки на държавните и общински органи свързани със строително-инвестиционната дейност;
  • запознаване на възложителите с изискванията на специализираните държавни контролни органи и експлоатационни предприятия;
  • правни консултации от екип от специалисти за целия период на строителството;

Свържете се с нас още днес, за да разберете как нашите правни услуги в сферата на строителството могат да са полезни за вашия проект.