Свържете се с нас ☎ +359 52 634345

HOME PAGE

НБС ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Нашата компания предлага пълна гама от услуги в областта на строителния надзор и проектирането. Имаме богат опит и при управление на проекти по договорните условия на FIDIC като "инженер" по смисъла на тези договори, оценки за съответствие, инвеститорски контрол, експертни оценки, авторски надзор, изготвяне на проектно-сметна документация, дейности в сферата на енергийната ефективност, изготвяне на технически паспорти на сгради, промяна предназначението на земи и правни услуги свързани с прилагенето на ЗУТ.

Готови сме да се изправим пред новите предизвикателства и да се адаптираме към новите реалности, за да бъдем надежден партньор, който работи, за да превърне идеите в успех на пазарни и конкурентни цени.

През всичките 21 годни на своето съществуване нашият екип се стреми да защитава интересите на своите клиенти в целия процес на строителството. Чрез инструментите на строителния надзор се стремим да разбираме интересите на нашите партньори и да сме им максимално полезни като преодставяме високо квалифицирани услуги, отговарящи на техните потребности. Нашата е цел е - на основата на доверието, независимия подход и взаимното уважение да направим нашите клиенти постоянни партньори.

Компетентни, заинтересовани от крайния резултат сътрудници - това е залогът на успеха и развитието на нашата организация. Ние поощряваме и стимулираме сътрудниците, които имат иновационно и корпоративно мислене и способности за предприемачески действия, постоянно потвърждаващи професионализма си, анализиращи своята дейност и предлагащи подобрения, насочени към бъдещето развитие на дружеството. Високите изисквания към професионалната квалификация на нашите сътрудници се постига чрез системата за интензивна подготовка и преподготовка на кадри на КСБ и КИИП. Управлението ни се базира на личен пример, открито общуване, сътрудничество, доверие и взаимно уважение.