Свържете се с нас ☎ +359 52 634345

HOME PAGE

януари 19, 2022
KBA

Строителният бранш иска точни параметри за инженеринг

Координационен съвет на браншовите организации в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството настоява за неотложни промени в законодателството, което регулира инвестиционно-строителния процес. На пресконференция в БТА председателят на Камара на…
Юни 04, 2021
MRRB

МРРБ преразглежда Наредбата за техническите паспорти на строежите

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще обсъди и ще даде предложения във връзка с промяна на сроковете, които са предвидени в Наредба 5 за техническите паспорти за строежи. От МРРБ ще преразгледат и спорния текст за уличната регулация във връзка с…