Свържете се с нас ☎ +359 52 634345

HOME PAGE

В етапа на инвестиционното проектиране, вие трябва да сте сигурни в качеството на проектиране, да определите и да избягвате проектните рискове. Ние от "НБС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД ви предлагаме широка гама от услуги, за да ви помогнем през всяка фаза от процеса на проектиране. Нашите услуги по време на проектиране гарантират, че вашият проект може да изпълни своето предназначение и съответства на функционални, нормативни, ефективни и финансови изисквания.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ОТ "НБС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД?

Ние ви предлагаме експертни умения, и опитен екип. В резултат на това, ние можем да ви предложим съществени услуги по време на проектирането на вашия строителен проект.

Нашите услуги в сферата на инвестиционното проектиране включват:

  • изготвяне на инвестиционни проекти за ново строителство на жилищни сгради;
  • изготвяне на инвестиционни проекти за ново строителство на обществени сгради;
  • проектиране на обекти във всички сфери на промишлеността;
  • проектиране на обекти в сферата на транспорта;
  • проектиране на обекти във ВиК сектора;
  • проектиране на обекти в сферата на селското стопанство;
  • проектиране на обекти в сферата на напоителните системи;
  • извършване на заснемане на съществуващи строежи;
  • изготвяне на становища и експертизи.

За да обсъдим как нашите услуги по време на проектиране могат да са полезни за вашия проект, се свържете с нас още днес.