Свържете се с нас ☎ +359 52 634345

HOME PAGE

За успешното изпълнение на проекта, ние проследяваме проекта през всичките му етапи от инвестиционно намерение до завършен краен продукт в т.ч. етапите на:

• Ангажиране;

• Планиране;

• Изготвяне на концептуален дизайн;

• Развитие на дизайна;

• Документиране на строителството;

• Искане за строителни разрешителни;

• Отсъждане на договора/Преговори;

• Строителство/Мониторинг на строежа;

• Подготовка за пускане в експлоатация;

• Оценяване на дефекти.

Изпълнението на тези услуги се осъществява по правилата на Международната федерация на архитектите и инженерите – консултанти (FIDIC) описани в:

ЧЕРВЕНА КНИГА – Договорни условия за строителство за строителни и инженерни обекти, проектирани от възложителя.

ЖЪЛТА КНИГА – Договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро- и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя.

ЗЕЛЕНА КНИГА – кратка форма на договор – ръководство за договорите на ФИДИК, хармонизиано издание на Червения FIDIC.

Договорни условия за строителство на инженерни обекти, проектирани от възложителя – на английски език.

Тръжна процедура клиент-консултант, споразумение за услуга „Договорни условия за инженеринг“, реализация и строителство до ключ (EPC) (СРЕБЪРНА КНИГА).