Свържете се с нас ☎ +359 52 634345

HOME PAGE

"НБС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД предлага пълна гама от услуги в областта на строителния надзор и проектирането. Имаме богат опит и при управление на проекти по FIDIC, "инженер" по смисъла на FIDIC, оценки за съответствие, инвеститорски контрол, експертни оценки, авторски надзор, изготвяне на проектно-сметна документация, дейности в сферата на енергийната ефективност, изготвяне на технически паспорти на сгради, промяна на предназначението на земи и правни услуги. 
 
Някои от по-значимите обекти, по които сме работили или в момента работим са:
 

ЛЕТИЩЕ ВАРНА

 • Нов международен пътнически термионал - площ 18 000 м2;
 • Реконструкция на пътеките за рулиране Алфа;
 • Разширение на перона;
 • Перонно осветление на летище Варна – етап 1;
 • Реконструкция на топлоцентрала и площадков топлопровод;
 • Промяна на предназначението на Хангар и обслужваща сграда към хангар за самолети във Временен терминал за обслужване на пристигащи и заминаващи пътници;
 • Основен ремонт на площадка и фундаменти на 7/седем/ бр. резервоари за гориво, разположени на територията на ГСМ стопанство на летище Варна, находящи се в ПИ № 00182.307.28 и ПИ № 10135.193.1 по КК на Летище Варна,  Област Варна;

Възложител е германо-българския консорциум “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД.

 

 

 

 

 

 

varna airport newsdr
dav

ЛЕТИЩЕ БУРГАС

 • Нов международен пътнически термионал - площ 20 000 м2;
 • Реконструкция на пътеките за рулиране Алфа;
 • Разширение на перона;
 • Перонно осветление на летище Варна – етап 1;
 • Реконструкция на топлоцентрала и площадков топлопровод;
 • Обслужващ път и прилежаща инфраструктура;
 • ГСМ Стопанство - Основен ремонт на площадка и фундамент на 4/четири/ броя резервоари за гориво по 2000 куб.м и група от 8 /осем/ броя разнообемни резервоари, разположени на летище Бургас.

Възложител е германо-българския консорциум “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД.

 

 

 

 

 

burgas airport new

btr


ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Факултет по дентална медицина към Медицински университет в УПИ IХ – Медицински колеж, кв. 995, 5 микрорайон по плана на гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 150”, представляващ обект трета категория по ЗУТ.

Шест етажната нова сграда на факултета по дентална медицина е с разгъната площ от 9 000 м2.

dentalen fakultet

ВЕРИГА ХИПЕРМАРКЕТИ KAUFLAND

 • Едроплощен хипермаркет “Кауфланд II” в УПИ XVI-566, кв. 27,26 микрорайон по плана на гр. Варна и прилежащата инфраструктура и присъединителни връзки;
 • Помещение за Нова търговска площ в Едроплощен хипермаркет “Кауфланд I“ изграден в упи I-68, вк.9, ж.к. “Възраждане”, II м.р., гр.Варна;
 • Подобектите от инженерната инфраструктура към обект хипермаркет “Кауфланд III”, гр. Варна.
kaufland

РЕКОНСТРИКЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА КУЛА НА ЛЕТИЩЕ ВАРНА

Реконструкция на летищната контролна кула на Летищен център за обслужване на въздушното двужение - Варна.

rvd varna

 

ВЕРИГА РЕСТОРАНТИ HAPPY

Реконструкция и промяна предназначението на съществуващисгради в ресторант от веригата „Хепи“ на бул."Сливница"№22 във Варна;

happy new